Đăng nhập tài khoản

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84-8) 3 8558532

Fax: (84-8) 3 8574365

Email: bv-hvuong@hcm.vnn.vn

Tin nổi bật

Hoạt động nghiên cứu

Xem tất cả

Sự hỗ trợ của gia đình và hộ sinh vào mô hình chăm sóc nhằm tăng hiệu quả việc NVBSM ở bà mẹ vị thành niên

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh (Tổ chức Y Tế Thế giới, 2003). Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ tăng theo tuổi của người mẹ. Tuổi liên quan tích cực đến việc nuôi con bằng sữa mẹ, tỷ lệ bà mẹ lớn tuổi cho con bú mẹ cao hơn so với bà mẹ trẻ tuổi (Scott và cộng sự, 2001)
Hỗ trợ từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, gia đình, bạn bè được chứng minh là có liên quan tích cực với việc bắt đầu và tiếp tục duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ (Raj, 1998). Bà mẹ tuổi vị thành niên sẽ kéo dài việc cho con bú mẹ nếu họ nhận thức được rằng nuôi con bằng sữa mẹ là một phương pháp phổ biến được xã hội công nhận (Condon, 2012). Các bà mẹ trẻ cùng độ tuổi sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến việc duy trì nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài đến 6 tháng.

... Xem thêm